درود بر شما که این برگ ادبی و هنری را باز نموده اید، آرزومندم آنچه ازسروده ها  ، چکامه ها و آهنگ ها که در این صفحه برای شما عزیزان پیشکش میگردد لحظاتی چند شما را خوشنود نگهدارد. به رسم سپاسگذاری از شما ارجمندان و زیبائی آغاز سخن دو بیتی زیر را نثار قدمهای شما مینمایم -----------------------------------------------------------------------------------

 

nazifa yakubi veera website goftan ke hasti bewafa ayi khoda madar mother dilbare janana daman poor gol konemzahir howaida asad badhi mir ghaus  hafiz and devyani farhad darya omar sharif and rameen sharif ramin ali massood wafa najim nawabi paiman habibzai kabul afghanistan lyrics  sher